Skip to main content

Stručni saradnici

Upoznajte tim saradnika

Jasmina Vučićević

Jasmina Vučićević

Napredujemo iz dana u dan, našem stručnom timu priključuje se pedagog Jasmina Vučićević.

Kao Montesori vaspitač za uzrast dece do tri godine i Marte Meo praktičar, Jasmina već dvadeset godina nesebično deli svoja znanja i iskustva s budućim medicinskim sestrama-vaspitačima u Medicinskoj školi Beograd, pripremajući ih na različite izazove s kojima mogu da se susretnu u budućem radu s decom i podučavajući ih svim važnim karakteristikama vaspitno-obrazovnog rada.

Da bi razvoj deteta bio što bolji, detetu je potrebno sigurno i podsticajno okruženje, koje ga razume i podržava, zbog toga je komunikacija između roditelja i dece od velike važnosti.

Jasmina se takođe bavi i savetodavnim radom s roditeljima dece predškolskog uzrasta i pomaže u poboljšanju i razvijanju komunikacije između roditelja i njihovih mališana.

Ukoliko smatrate da bi vam dobrodošla pomoć,savet našeg pedagoga, možete nas kontaktirati.