Skip to main content

Privacy Policy

Ova Politika privatnosti objašnjava na koji način prikupljamo, koristimo i štitimo Vaše lične podatke.

Ova Politika privatnosti primenjuje se na:

– sva lica koja pristupaju našem sajtu
– lica koja popune upitnik na sajtu.

Od Vas prikupljamo samo one podatke koje unosite prilikom popunjavanja upitnika koji se nalaze na sajtu,
isključivo u svrhu pružanja usluge agencije (upitnik za roditelje) ili razmatranja prijava zainteresovanih lica za posao u agenciji (upitnik za dadilje).

Obrada podataka se vrši na osnovu Vaše saglasnosti, u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

LICA KOJA PRISTUPAJU NAŠEM SAJTU
Prikupljaju se sledeći podaci:

P adresa uređaja
datum i vreme pristupa

LICA KOJA POPUNE UPITNIK NA SAJTU
Prikupljaju se sledeći podaci:

Ime i prezime
Broj mobilnog telefona
Adresa trenutnog stanovanja
godina i datum rodjenja
Email adresa

KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA?
Veoma nam je vazna zaštita Vaših podataka o ličnosti, i zbog toga preduzimamo sve potrebne mere radi zaštite istih od neovlašćenog pristupa.
Jedini pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje prilikom slanja upitnika, ima vlasnik agencije i određeni zaposleni, iskljucivo u cilju pružanja usluge agencije/razmatranja prijava za posao u agenciji.
Svi zaposleni dužni su da čuvaju poverljivost Vaših podataka i da ih štite u skladu s važećim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

IZMENE NAŠE POLITIKE O PRIVATNOSTI
Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti.